2 Eyll 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29107

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ondokuz Mays niversitesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 16 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Snf geme sisteminin uyguland fakltelerden, Di Hekimlii Fakltesinde bir st snfa devam edebilmek iin nceki yldaki n koullu derslerin tamamndan, Tp Fakltesinde ise derslerin tamamndan baarl olmak gerekir. Ancak Di Hekimlii Fakltesinde, kendi bana uygulama niteliinde olan n koul klinik uygulama derslerinden, yalnzca bir dersten baarsz olan renciler, kald o dersi bir sonraki ylda dersin devam niteliinde olan, ayn adl klinik uygulama dersinden nce almak ve derse devam etmek artyla bir st snfa geebilir. Di Hekimlii Fakltesinde n koullu dersler; ayn adla birbirinin devam niteliinde olan teorik dersler ile kendi bana uygulama niteliinde olan veya derse bal uygulamas olan dersler n koullu derslerdir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/8/2013

28740

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

14/9/2013

28765

2-

21/9/2013

28772

3-

2/7/2014

29048