2 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29107

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               31 Ağustos 2014

         69471265-305-7290

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    31 Ağustos 2014

       68244839-140.03-192-432

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 31/8/2014 tarihli ve 69471265-305-7290 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI