2 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29107

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      1 Eylül 2014

         69471265-305-7298

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İngiltere’ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           1 Eylül 2014

       68244839-140.03-193-433

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7298 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İngiltere’ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI