2 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29107

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          1 Eylül 2014

         68244839-140.01-11-424

BAŞBAKANLIĞA

2-3 Eylül 2014 tarihlerinde Azerbaycan’a resmi, 3-5 Eylül 2014 tarihlerinde İngiltere’ye NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaretlerde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI