1 Eylül 2014 Tarihli ve 29106 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

GENELGELER

—  Görev Dağılımı ile İlgili 2014/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2014/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi