1 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29106 (Mükerrer)

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Kurullarda görev alacak

               Hükümet Üyeleri.

 

GENELGE

2014/15

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri ekte belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu konularda yayımlanmış bulunan 2011/8, 2011/14 ve 2012/5 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                           Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                      Başbakan

 

 

Kurullarda görev alacak Hükümet Üyeleri listesi için tıklayınız.