1 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29106 (Mükerrer)

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Görev Dağılımı.

 

GENELGE

2014/14

Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler ekli listede belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu konularda daha önce yayımlanmış bulunan 2011/7 ve 2011/20 ve 2013/15 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                           Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                      Başbakan

 

 

 

Görev dağılım listesi için tıklayınız.