31 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29105

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notu karşılıkları Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ilgili yönetim kurullarında değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2013

28662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/8/2013

28742

2-

26/1/2014

28894

3-

14/5/2014

29000