29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULUNUN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       29 Ağustos 2014

       69471265-300-01/7243

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ :   28/8/2014 tarihli ve 68244839-150.01-1-428 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla kurulması için görevlendirildiğim Bakanlar Kurulunda;

1) Ekli listede yer alan şahısların karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını ve Bakanlar Kurulunun bu suretle teşkilini,

2) Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört bakan görevlendirilmesini,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi ile 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

 

 

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

  1

Konya Milletvekili

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

  2

Bursa Milletvekili

Bülent ARINÇ

Başbakan Yardımcısı

  3

Ankara Milletvekili

Ali BABACAN

Başbakan Yardımcısı

  4

Ankara Milletvekili

Yalçın AKDOĞAN

Başbakan Yardımcısı

  5

 

Numan KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

  6

Yozgat Milletvekili

Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

  7

Sakarya Milletvekili

Ayşenur İSLAM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

  8

İstanbul Milletvekili

Volkan BOZKIR

Avrupa Birliği Bakanı

  9

Kocaeli Milletvekili

Fikri IŞIK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10

Şanlıurfa Milletvekili

Faruk ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11

İstanbul Milletvekili

İdris GÜLLÜCE

Çevre ve Şehircilik Bakanı

12

Antalya Milletvekili

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı

13

Denizli Milletvekili

Nihat ZEYBEKCİ

Ekonomi Bakanı

14

Kayseri Milletvekili

Taner YILDIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15

Samsun Milletvekili

Akif Çağatay KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı

16

Diyarbakır Milletvekili

Mehmet Mehdi EKER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17

Giresun Milletvekili

Nurettin CANİKLİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

18

 

Efkan ALA

İçişleri Bakanı

19

Bingöl Milletvekili

Cevdet YILMAZ

Kalkınma Bakanı

20

Adana Milletvekili

Ömer ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanı

21

Batman Milletvekili

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

22

Eskişehir Milletvekili

Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı

23

Sivas Milletvekili

İsmet YILMAZ

Milli Savunma Bakanı

24

Afyonkarahisar Milletvekili

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

25

Edirne Milletvekili

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Sağlık Bakanı

26

Karaman Milletvekili

Lütfi ELVAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

—————

                      T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                           29 Ağustos 2014

          68244839-150.01-2-430

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ :  a) 28/8/2014 tarihli ve 68244839-150.01-1-428 sayılı yazımız.

            b) 29/8/2014 tarihli ve 69471265-300-01/7243 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından kurulması ilgi (a) yazımızla uygun görülmüştü.

İlgi (b) yazınızla yapmış olduğunuz öneri uygun bulunarak;

1 – Yeni Bakanlar Kurulunda yer alan Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

2 – 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesi onaylanmıştır.

Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kuruluna başarılar dilerim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

 

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

  1

Konya Milletvekili

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

  2

Bursa Milletvekili

Bülent ARINÇ

Başbakan Yardımcısı

  3

Ankara Milletvekili

Ali BABACAN

Başbakan Yardımcısı

  4

Ankara Milletvekili

Yalçın AKDOĞAN

Başbakan Yardımcısı

  5

 

Numan KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

  6

Yozgat Milletvekili

Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

  7

Sakarya Milletvekili

Ayşenur İSLAM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

  8

İstanbul Milletvekili

Volkan BOZKIR

Avrupa Birliği Bakanı

  9

Kocaeli Milletvekili

Fikri IŞIK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10

Şanlıurfa Milletvekili

Faruk ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11

İstanbul Milletvekili

İdris GÜLLÜCE

Çevre ve Şehircilik Bakanı

12

Antalya Milletvekili

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı

13

Denizli Milletvekili

Nihat ZEYBEKCİ

Ekonomi Bakanı

14

Kayseri Milletvekili

Taner YILDIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15

Samsun Milletvekili

Akif Çağatay KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı

16

Diyarbakır Milletvekili

Mehmet Mehdi EKER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17

Giresun Milletvekili

Nurettin CANİKLİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

18

 

Efkan ALA

İçişleri Bakanı

19

Bingöl Milletvekili

Cevdet YILMAZ

Kalkınma Bakanı

20

Adana Milletvekili

Ömer ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanı

21

Batman Milletvekili

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

22

Eskişehir Milletvekili

Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı

23

Sivas Milletvekili

İsmet YILMAZ

Milli Savunma Bakanı

24

Afyonkarahisar Milletvekili

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

25

Edirne Milletvekili

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Sağlık Bakanı

26

Karaman Milletvekili

Lütfi ELVAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı