29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETTEN

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/27)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketler, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşılarında gösterilen sürelerle faaliyetten men edilmiştir.

“

Firma Unvanı

Adres

Süre

MAREKS GÖZETİM EKSPERTİZ VE SURVEY LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Cad. Turgut Özal Bulvarı İdeal Sit. C Blok No 127/4 MALTEPE/İSTANBUL

3 ay

SETA GEMİ MÜH. MAK. İNŞ. OTOMOTİV SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Tersaneler Mevkii

G-50 Sok.No: 22/8

TUZLA/İSTANBUL

3 ay

”

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.