28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102 (2. Mükerrer)

BAKANLAR KURULUNUN GÖREVİNİ SÜRDÜRMESİNE DAİR İŞLEM

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                        28 Ağustos 2014

         68244839-150.07-1-427

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ: Yüksek Seçim Kurulunun 15/8/2014 tarihli ve 19638395-050-S 2014/3719-9744 sayılı yazısı

             10 Ağustos 2014 Pazar günü genel oyla yapılan seçimde halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilerek görevime başlamış bulunuyorum.

             Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğimin sona ermesi ve Başbakanlık Makamının boşalması nedeniyle, yeni Başbakan atanıncaya kadar Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun Başbakanlığa vekâlet etmesini ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun görevini sürdürmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI