28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

             Tarih         : 18/8/2014

             Karar No  : 2014/6

             Konu         : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

             Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

             Ekonomi Bakanlığının 5/11/2013 tarihli ve 72569 sayılı yazısı dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.