26 Ağustos 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29100

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-NEW YORK EYALET ÜNİVERSİTESİ

(SUNY) ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi-New York Eyalet Üniversitesi (Suny) Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ODTÜ Rektörü yürütür.