26 Ağustos 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29100

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2006 tarihli ve 26135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi” ifadeleri “Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2006

26135

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2007

26729