20 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29094

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 7/8/2014

KARAR NO   : 2014/74

KONU             : Konya İli, Ilgın İlçesi, Orhaniye ve Zaferiye Köyü.

                            (Ilgın Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/7/2014 tarih ve 5171 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Konya İli, Ilgın İlçesi, Orhaniye ve Zaferiye Köyleri sınırları içerisinde yer alan, 1.639.448,28 m² yüzölçümlü Ilgın Şeker Fabrikası alanına,

-“Sanayi Alanı ve Park Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin,

-“Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kamyon ve Tır Parkı, Teknik Altyapı Alanı, Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının,

-“Sanayi Alanı (E:1.00, Hmax: Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:1.20, Hmax:Serbest), Kamyon ve Tır Parkı (E:0.40, Hmax: 2 Kat), Teknik Altyapı Alanı (E:0.20, Hmax:Serbest), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının,

onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.