20 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29094

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2014/71

İşyeri                  :   Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

                                Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi No: 145 Kat: 4

                                Şişli/İSTANBUL

SGK Sicil No      :   1133479.034

Tespiti İsteyen   :   Basın-İş Sendikası

İnceleme             :   Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi No: 145 Kat: 4 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde televizyon, radyo, internet ve basılı ortamlarda kitap, gazete, dergi, müzik, film ve benzeri diğer prodüksiyonları yayınlama işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 08 sıra numaralı “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 08 sıra numaralı “Basın, yayın ve gazetecilik” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.