20 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29094

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2014/70

İşyeri                  :   Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş.

                                25 Mayıs Mah. Kevser Cami Sok. No: 2 Belediye

                                Sarayı Kat: 4 Havza/SAMSUN

SGK Sicil No      :   1061396.055

Tespiti İsteyen   :   Belediye-İş Sendikası

İnceleme             :   Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; İmaret Mah. Şehit Uzm. Çvş. Osman Ünal Sk. No: 21 Havza/SAMSUN adresinde bulunan işyerinde kaplıca, ılıca ve spa merkezinin işletildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.