17 Ağustos 2014 Tarihli ve 29091 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

2014/6713   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—  Aile ve Sosyal Politikalar ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2014/6710   Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSAR) Yönetmeliği

—  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İpekyolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/65)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/66)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/67)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/68)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/69)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri