16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS GIDA LE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl 3 nc mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda le Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Bu maddenin birinci fkrasnn (a) bendinin (6) numaral alt bendine gre belirtilmesi gereken iletme kayt numaras;

1) iletme kayt no: ifadesi kullanlarak belirtilir.

2) Kayt ilemine tabi olan iletmenin birden fazla iletmesi var ise; retimin veya ambalajlamann yapld iletmenin kayt numaras ak bir ekilde iaretlenmek artyla dier iletmelere ait kayt numaralar da etikette yer alabilir.

3) aretlemenin yaplamad durumlarda, gda ile temas eden madde ve malzemenin retildii iletmenin iletme kayt numarasyla birlikte uygun bir kodlama sistemi kullanlabilir.

4) letme kayt numaras iin etiket zerinde baka bir yere letme Kayt No (KN): eklinde atfta bulunuluyorsa atf yaplan yerde KN: ksaltmas kullanlarak iletme kayt numaras bildirilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki nc fkra eklenmitir.

(1) Geri dntrlm plastikler gda ile temas eden madde ve malzeme retiminde kullanlamaz. Ancak;

a) retim apaklar ve kenar fireleri iletme dna karlmadan, retimin bir paras olarak, iyi retim uygulamalar erevesinde ve bu Ynetmelik ile ilgili dier mevzuatta yer alan hkmlere uygun olarak retilmesi kouluyla kullanlabilir.

b) Gda ile temas etmek zere retilmi polietilen terefitalat/PET madde ve malzemelerden, iyi retim uygulamalar erevesinde, kimyasal depolimerizasyon yntemi ile elde edilen monomerler ve/veya oligomerler ve balang maddeleri bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuatta yer alan hkmlere uygun olarak gda ile temas eden polietilen terefitalat/PET madde ve malzeme retiminde kullanlabilir.

(3) Gda ile temas eden madde ve malzeme retiminde domuz kaynakl rnler kullanlamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Gda ile Temas Eden Metal Esasl Madde ve Malzemeler balkl Ek-3 aadaki ekilde deitirilmitir.

 

Ek-3

Gda ile Temas Eden Metal Esasl Madde ve Malzemeler

(1) Gda ile temas eden metal esasl madde ve malzemeler iin zel kurallar aada verilmitir;

a) Gda ile temas eden paslanmaz elik dndaki metal esasl malzemeler gdann zelliine gre kalay, krom, krom oksit, emaye, seramik esasl malzemeler, lak, plastik veya gda ile temasa uygun bir kaplama ile kaplanr.

b) Gda ile temas iin retilmi, kaplamasz dkme demir malzemeler, etiketlerinde 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendi gereince uygun kullanm iin koullarn belirtilmesi ve bu Ynetmeliin genel hkmlerine uygun olmas artyla kullanlabilir.

c) Gda ile temas eden alminyum ve alminyum alamlar iin (g) ve () bendinde yer alan hkmler dikkate alnr.

) Kaplama maddelerinin kaplanan tm yzeylere homojen bir ekilde dalmas gerekir.

d) Lak ve plastik kaplamalar gda ile temas eden plastik maddelerin zelliklerine, seramik kaplamalar ise gda ile temas eden seramik malzemelerin zelliklerine uygun olur.

e) Metal esasl malzemelerin gda ile temas eden yzey kaplamasndaki kalay miktar en az 2,3 g/m2, krom miktar en az 50 mg/m2 ve krom oksit miktar en az 7 mg/m2 olur.

f) Metalik kaplama maddelerinin bileiminde; antimon % 0,05ten, kadmiyum % 0,001den, arsenik % 0,03ten, kurun % 0,05ten fazla olamaz.

g) Gda ile temas eden alminyum ve alminyum alam madde ve malzemelerden gdaya geen alminyum miktar en fazla 5 mg/kg gda olacaktr. Gda ile temas eden kaplamasz alminyum ve alminyum alam madde ve malzemelerin etiketlerinde 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendi gereince; asidik (pH < 4,5), bazik (pH > 8,5) ve tuz ierii %3,5 NaClden fazla olan gdalarn depolanmas, piirilmesi ya da ilenmesi iin kullanmaynz veya sadece buzdolab koullarnda muhafaza iin kullannz ifadelerine yer verilir.

) Alminyum folyolarda, alminyum tplerde ve tek kullanmlk alminyum kaplarda alminyum miktar en az %95 olur.

h) Metal ambalaj kapaklarnda kullanlacak contalar, kapak kenarna homojen bir ekilde dalr, kopma yapmaz ve sl ilemlere uygun olur. Plastik contalarn zellikleri gda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin zelliklerini salar.

) inko ve inko ile galvanize edilmi madde ve malzemeler asitli gdalar ve alkoll ikiler iin kullanlamaz. Ayrca 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendi gereince bu madde ve malzemelerin etiketlerinde asitli gdalar ve alkoll ikiler iin kullanlmaz ifadesine yer verilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Uyum zorunluluu

GEC MADDE 2 (1) letmeciler, Ek-3n birinci fkrasnn (g) bendine ve () bendinde yer alan etiketleme kurallarna 30/6/2016 tarihine kadar uyum salamak zorundadrlar.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/12/2011

28157

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/8/2012

28373