16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

TEBL

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE GENEL TEBLNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Tebliinin 6.2.1.2 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 6.2.1.3 nc maddesi eklenmi, 6.2.2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmi, 6.2.3, 6.2.4 ve 6.2.5 inci maddeleri alt maddeleriyle birlikte yrrlkten kaldrlmtr.

6.2.1.3. Serbest blgelerde faaliyet gsteren Trkiye Cumhuriyeti vatanda gerek kiiler ile Trkiye Cumhuriyeti kanunlarna gre kurulmu tzel kiilik niteliini haiz aday ve istekliler, 4734 sayl Kanunun 4 nc maddesindeki yerli istekli tanm gereince yerli istekli kabul edilecektir.

6.2.2. Yerli mal belgesi

6.2.2.1. stekli tarafndan teklif ettii maln yerli mal olduu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak dzenlenen yerli mal belgesi ile belgelendirilir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 13.1.1.1 inci maddesinin son cmlesinden sonra gelmek zere maddeye aadaki cmle eklenmitir.

Ancak idareler tarafndan rekabeti salamak zere iin yaplaca birden fazla yerde de ilan yaplabilir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 58.3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Adaylar veya isteklilerin adlarna veya unvanlarna dzenlenmi olan teklif ettii mallara ilikin yerli mal belgesi veya teknolojik rn deneyim belgesi,

MADDE 4 Ayn Tebliin 78.22 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan cretler ibaresinden sonra gelmek zere ile engelli ii creti ibaresi eklenmitir.

MADDE 5  Ayn Tebliin 78.28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

78.28. steklilerin ayn il snrlar ierisinde birden fazla i yerinin bulunup bulunmadna baklmakszn, ihale dokmannda ayn il baznda elli veya daha fazla ii altrlmasnn ngrld ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece tespit edilen engelli ii says ile bu iilerin tabi olaca cret grubu idari artnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu iiler iin birim fiyat teklif cetvelinde ayr satr alacaktr. dareler tarafndan Kanununda belirtilen asgari orannn zerinde engelli ii altrlmasn ngren dzenleme yaplmas da mmkndr. stekliler tarafndan ihale dokmannda ngrlen engelli ii says ve bu iiler iin Hazinece karlanacak prim tevik tutarlar dikkate alnarak teklif bedelleri oluturulacaktr. lgili mevzuatnda engelli ii altrlmasn kstlayan hkmler sakldr.

MADDE 6  Ayn Teblie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 5 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan Tebli hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 7 Bu Tebli 19/8/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2009

27327

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 - 6. Mkerrer

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775

12-

28/11/2013

28835

13-

25/12/2013

28862

14-

7/6/2014

29023