16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 7/8/2014

KARAR NO : 2014/73

KONU : Grup 1- Esendal ve Iklar (Visera) Hidroelektrik Santralleri, Grup 2- Kayaky Hidroelektrik Santrali, Grup 3- Dere ve vriz Hidroelektrik Santralleri

zelletirme Yksek Kurulunca,

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 8/7/2014 tarihli ve 4884 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 19/10/2009 tarihli ve 2009/59 sayl karar ile zelletirme programna alnan Elektrik retim A..ye ait Grup 1- Esendal ve Iklar (Visera) Hidroelektrik Santralleri, Grup 2- Kayaky Hidroelektrik Santrali, Grup 3- Dere ve vriz Hidroelektrik Santrallerinin iletme hakknn verilmesi yntemi ile zelletirilmesine karar verilmitir.

21/5/2014 tarihinde yaplan haleler sonucunda hale Komisyonu tarafndan;

1) Elektrik retim A..ye ait; Grup 1- Esendal ve Iklar (Visera) Hidroelektrik Santrallerinin;

1.850.000 (Birmilyonsekizyzellibin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Metek Hidro Enerji Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn verilmesine, Metek Hidro Enerji Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine,

1.800.000 (Birmilyonsekizyzbin) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Demars naat Turizm Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn verilmesine, Demars naat Turizm Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine,

1.700.000 (Birmilyonyediyzbin) ABD Dolar bedelle nc teklifi veren Timerk Enerji letim retim Datm Elektrik Madencilik Makina ve Tesisat Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn verilmesine, Timerk Enerji letim retim Datm Elektrik Madencilik Makina ve Tesisat Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve halenin iptaline

eklinde verilen nihai kararn onaylanmasna,

2) Elektrik retim A..ye ait; Grup 2- Kayaky Hidroelektrik Santralinin;

10.300.000 (Onmilyonyzbin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Veysi Madencilik naat Nakliyat Petrol Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn verilmesine, Veysi Madencilik naat Nakliyat Petrol Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine,

10.250.000 (Onmilyonikiyzellibin) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Abdlmecit Modolu naat Sanayi ve Petrol rnleri Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn verilmesine, Abdlmecit Modolu naat Sanayi ve Petrol rnleri Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve halenin iptaline

eklinde verilen nihai kararn onaylanmasna,

3) Elektrik retim A..ye ait; Grup 3- Dere ve vriz Hidroelektrik Santrallerinin;

2.300.000 (kimilyonyzbin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren lke Yatrm Aratrma Gelitirme Madencilik naat ve Elektrik retim A..ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn verilmesine, lke Yatrm Aratrma Gelitirme Madencilik naat ve Elektrik retim A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine,

2.250.000 (kimilyonikiyzellibin) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Erova Tarm Hayvanclk Enerji Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde iletme hakknn verilmesine, Erova Tarm Hayvanclk Enerji Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve halenin iptaline

eklinde verilen nihai kararn onaylanmasna,

4) letme Hakk Devir Szlemeleri ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi, letme Hakk Devir Szlemelerinin imzalanmas ve dier ilemlerin yerine getirilmesi hususunda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.