16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 7/8/2014

KARAR NO : 2014/71

KONU : Yataan Termik Santrali

zelletirme Yksek Kurulunca,

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 10/7/2014 tarihli ve 4941 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 26/8/2013 tarihli ve 2013/146 sayl karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan; Yataan Termik Santralinin ve ilgili Maden Ruhsatlarnn bir btn halinde zelletirilmesi amacyla yaplan ihale sonucunda hale Komisyonu tarafndan;

1) Yeniky Yataan Elektrik retim ve Ticaret A..ye ait; Yataan Termik Santralinin, Gney Ege Linyitleri letmesi (GEL) tarafndan kullanlan tanrlarn, Yataan Termik Santrali tarafndan kullanlan tanmazlarn, GELݒnin zerinde bulunduu tanmazlarn ve GEL tarafndan kullanlan tanmazlarn Varlk Sat yntemi ile, ilgili Maden Ruhsatlar ve bu Ruhsatlarn kapsad Maden Sahalarnn letme Hakknn Verilmesi yntemi ile bir btn halinde;

1.091.000.000 (Birmilyardoksanbirmilyon) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Elsan Elektrik Gereleri Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna ve iletme hakknn verilmesine, Elsan Elektrik Gereleri Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine,

1.090.000.000 (Birmilyardoksanmilyon) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna ve iletme hakknn verilmesine, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine,

1.032.000.000 (Birmilyarotuzikimilyon) ABD Dolar bedelle nc teklifi veren Konya eker Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna ve iletme hakknn verilmesine, Konya eker Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

eklinde verilen nihai kararn onaylanmasna,

2) Sat ve letme Hakk Devir Szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi, Sat ve letme Hakk Devir Szlemesinin imzalanmas ve dier ilemlerin yerine getirilmesi hususunda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.