16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BENART ULUSLARARASI TEKNK KONTROL VE BELGELENDRME

LMTED RKETNN ONAYLANMI KURULU OLARAK

GREVLENDRLMESNE DAR TEBL

(SGM: 2013/3)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(SGM: 2014/29)

MADDE 1 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayl Resm Gazetede yaymlanan BENART Uluslararas Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited irketinin Onaylanm Kurulu Olarak Grevlendirilmesine Dair Tebli (SGM: 2013/3)in 1 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Avrupa Komisyonu tarafndan 2430 kimlik kayt numaras tahsis edilmi olan ve Alnteri Bulvar Gl 86 Koop. 1151. Sokak No:1/66 Ostim Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan BENART Uluslararas Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited irketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayl Resm Gazetede yaymlanan Makina Emniyeti Ynetmelii (2006/42/AT)nin Ek IVnde yer alan;

1) Ahap ya da benzeri fiziki zelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki zelliklerde malzemeleri ilemek amacyla kullanlan aadaki tiplerde (tek ya da ok bakl) dairesel testereler:

1.1) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, sabit bir yatakl veya destekli, i parasnn el ile veya sklebilir bir g srcs ile beslendii testere makinalar,

1.2) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, el ile iletilen ileri geri hareketli testere arabas veya sehpas bulunan testere makinalar,

1.3) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, i parasnn beslenmesi iin birleik bir mekanik tertibat olan, yklemesi ve/veya boaltmas el ile yaplan testere makinalar,

1.4) Kesme srasnda hareketli bak/baklara sahip, ban hareketi mekanik olan, yklemesi ve/veya boaltmas el ile yaplan testere makinalar,

4) Ahap ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri ilemek iin, el ile yklemeli ve/veya boaltmal, aadaki tiplerde erit testere tezghlar:

4.1) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, i paras iin sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya destei olan testere tezghlar,

4.2) leri geri hareketli bir arabaya monte edilmi bak/baklar olan testere tezghlar,

9) Metal malzemelerin souk ilenmesi iin kullanlan, el ile yklemeli ve/veya boaltmal, hareketli alma paralarnn kursu 6 mmden, hz 30 mm/sden yksek olan, abkant presler de dahil olmak zere presler,

iin ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin nc fkrasnn (b) bendi, drdnc fkrasnn (a) bendi ile ayn Ynetmeliin eki Ek IXda yer alan AT Tip ncelemesi kapsamnda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan Onaylanm Kurulu olarak grevlendirilmitir.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/3/2013

28580