16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

EREVE ANLAMA HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan ereve Anlama haleleri Uygulama Ynetmeliinin eki Ek-1de yer alan KK001.1/ Mnferit Szleme in hale Onay Belgesinin (5) numaral dipnotunda yer alan aklama aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu ksmda dier aklamalarn yannda [yerli istekliler/yerli mal teklif eden istekliler] lehine %15 oranna kadar fiyat avantaj salanp salanmayacana ilikin hususlar belirtilecektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1de yer alan KK002.M/ ereve Anlama halesi ile Yaplacak Mal Almlar in hale lan Formunun 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

6- [haleye sadece yerli istekliler katlabilecektir./Bu ihaleye sadece yerli istekliler katlabilecek olup yerli mal teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./hale yerli ve yabanc tm isteklilere ak olup yerli mal teklif eden istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tm isteklilere aktr.]

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1de yer alan KK012.1/ Mnferit Szleme Aamasnda Teklif Edilen Fiyatlar Fiyat D Unsurlarla ve/veya Yerli stekliler/Yerli Mal Teklif Eden stekliler Lehine Fiyat Avantajyla Deerlendirme Tutanann en son stununda ve (3) numaral aklamasnda yer alan Yerli mal teklif eden yerli istekliler ibareleri Yerli mal teklif eden istekliler eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1de yer alan KK013.M/ Mal Almna likin ereve Anlama haleleri in Teklif Mektubunun (4) numaral aklamas Ksmi teklife ak olmayan ereve anlama ihalelerinde bu maddeye yer verilecek olup, bu durumda bir sonraki madde teklif mektubu metninden kartlacaktr. eklinde ve (5) numaral aklamas Ksmi teklife ak olan ereve anlama ihalelerinde bir nceki madde teklif mektubu metninden kartlarak yerine bu maddeye yer verilecektir. eklinde; KK013.H/ Hizmet Almna likin ereve Anlama haleleri in Teklif Mektubu ile KK013.Y/ Yapm lerine likin ereve Anlama haleleri in Teklif Mektubunun (3) numaral aklamalar Ksmi teklife ak olmayan ereve anlama ihalelerinde bu maddeye yer verilecek olup, bu durumda bir sonraki madde teklif mektubu metninden kartlacaktr. eklinde ve (4) numaral aklamalar da Ksmi teklife ak olan ereve anlama ihalelerinde bir nceki madde teklif mektubu metninden kartlarak yerine bu maddeye yer verilecektir. eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin eki Ek-2de yer alan ereve Anlama halelerinde Uygulanacak Tip dari artnamenin 31.7.1 inci maddesinin (34) numaral dipnotunda yer alan [yerli isteklilere/yerli mal teklif eden isteklilere] % (rakam ve yazyla) orannda ibaresi ile [yerli istekliler/yerli mal teklif eden istekliler] lehine % (rakam ve yazyla) orannda ibaresi, [yerli isteklilere % (rakam ve yazyla) orannda]/[yerli mal teklif eden isteklilere ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ yerli mal teklif eden isteklilere ihalenin ksmnda/ksmlarnda % . (rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 7 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik 19/8/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

16/3/2011

27876

3-

8/9/2011

28048

4-

14/11/2012

28467

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775

7-

28/11/2013

28835

8-

7/6/2014

29023