16 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29090

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1069                                                                                                   Karar Tarihi: 14.8.2014

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 14 Ağustos 2014 Perşembe gününden başlamak ve 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 13 Ağustos 2014 tarihli 132’nci Birleşiminde karar verilmiştir.