15 Ağustos 2014 Tarihli ve 29089 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

—   Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

—   Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLİ’nin Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar

—   Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer BİLİR’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

—   Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray SAVRUN’un Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar

—   Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk EMİR’in Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar

—   Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Mikrobiyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAMASTI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

—   Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Mert SAVRUN’un Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—   Siirt İli Pervari İlçesi Doğanca Bucağı Yanıkses Köyünün Aynı İlin Eruh İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

—   Siirt İli Pervari İlçesi Doğanca Bucağı Okçular Köyünün Aynı İlin Eruh İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (No: 2014/31)

—   Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (No: 2014/32)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay 4. ve 5. Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri