14 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29088

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

KAMU DARELERNE AT TAINMAZLARIN TAHSS VE DEVR HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu darelerine Ait Tanmazlarn Tahsis ve Devri Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ancak, dier payda veya paydalar tarafndan uygun grlmesi halinde tanmazn tahsisi yaplabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesinde yer alan genel ynetim ifadesi genel bte eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Dier payda veya paydalar tarafndan tahsisine veya devrine muvafakat edilmeyen payl tanmazlar,

MADDE 4 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Tahsis yaplmadan kullanlan tanmazlarda ecrimisil

GEC MADDE 1 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce genel bte kapsamndakiler hari genel ynetim kapsamndaki kamu idareleri tarafndan tahsis ilemi yaplmadan kullanlan Hazineye ait tanmazlar ile Devletin hkm ve tasarrufu altndaki yerlerden, grmekle ykml olduklar kamu hizmetleri iin kullanlanlar hakknda bir yl iinde Bakanla tahsis talebiyle bavuruda bulunulmas ve Bakanlk tarafndan da tahsisin uygun grlmesi halinde, bu maddenin yrrle girdii tarihten sonra ecrimisil alnmaz, ancak bu tanmazlardan belirtilen ama dnda ve gelir getirici faaliyetlerde kullanlanlardan ecrimisil alnr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Ynetmeliin ekinde yer alan kamu idareleri yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/10/2006

26315