9 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29083

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/24)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli 9609.10 gmrk tarife pozisyonunda (GTP) yer alan kurun kalemler ve kurun boya kalemleri iin 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2003/1 sayl Tebli ile 3,16 ABD Dolar/(144 adet) seviyesinde dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

(2) Sz konusu nlemin yrrlk sresi yrtlen nihai gzden geirme soruturmas neticesinde 18/12/2008 tarihli ve 27804 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2008/35 sayl Tebli ile be yl uzatlmtr.

(3) HC meneli bahse konu rne ynelik meri nlemin yrrlk sresinin bitiminden nce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2013/2 sayl Tebli ile mevcut nlemin yrrlkten kalkaca ve ilgili rnn yerli reticilerinin ilgili mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile bir nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecekleri duyurulmutur.

(4) Bu erevede ikyeti yerli reticiler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.. ile Fatih Kalem San. ve Tic. A.. tarafndan HC meneli rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesinin damping ve zararn devamna veya tekrarna yol aaca iddias ile yaplan bavuru zerine 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2013/27 sayl Tebli ile balatlan nihai gzden geirme soruturmas T.C. Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelie Ek Madde Eklenmesine Dair Ynetmelik hkmleri erevesinde yrtlen nihai gzden geirme soruturmas sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi ve bulgular iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde bavuru sahibi firmalarn yerli retim daln temsil yeteneini haiz olduu anlalmtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn tespit edilen ithalatlarna, HCde yerleik bilinen retici/ihracatlara ve ayrca anlan lkede yerleik dier retici/ihracatlara iletilebilmesini salamak amacyla HCnin Ankara Bykeliliine ilgili soru formlar, bavurunun gizli olmayan zeti ve soruturma al Tebliine ulamalarn salamak iin soruturma alna ilikin bildirim yaplmtr.

(2) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dhil 37 gn sre tannm olup taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) Yerli retim dal soruturma sresince Bakanlmz ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) Kendilerine soru formu gnderilen 20 ithalat firmann ikisinden cevap alnmtr.

(5) HCde yerleik 24 firmaya soru formu gnderilmi ancak bu firmalardan cevap alnmamtr. te yandan tacir sfatyla soruturma dneminde Trkiyeye ihracat yapan spanyol Jovi S.A firmas sre uzatm talebinde bulunmu, bu talebine olumlu karlk verilmitir. Sz konusu firma Trkiyeye, nc lkelere ve kendi i pazarna yapm olduu rn satlarn gsteren verileri dilekesi ekinde Genel Mdrle iletmitir.

(6) Ayrca ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan zetleri talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

(7) Taraflarn soruturma boyunca ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkr grlerden ilgili mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlara bu Tebliin ilgili blmlerinde cevap verilmitir.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli reticilerden Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.. ve Fatih Kalem San. ve Tic. A..nin stanbulda bulunan retim ve idari tesislerinde yerinde dorulama soruturmalar gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn tespiti iin 1/1/2010-30/9/2013 tarihleri arasndaki dnem gzden geirme dnemi olarak belirlenmitir.

KNC BLM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, 9609.10 GTP altnda yer alan 9609.10.10.00.00 gmrk tarife istatistik pozisyonu (GTP) altnda yer alan kurunlar grafitten olanlar ile 9609.10.90.00.00 GTPli dierleri altnda yer alan kurun boyama kalemleridir.

(2) Soruturma konusu kalemler genellikle aa veya plastik cidarl olup, ierisine yerletirilmi grafit veya renkli minesi ile yazma, izme ve boyama ilevi grmektedir. D yzeyleri boyal veya boyasz halde bulunabilmektedir. Grafit mineliler kurun kalem olarak, renkli mineliler boya kalemi olarak adlandrlmaktadr. Kurun kalemler ayn zamanda silgi ile tehiz edilmi olabilmektedir. Normal olarak, sz konusu kalemler 175 mm boyunda (yarm boy kalemler 100 mm, silgili kalemler 190 mm), 7-7,5 mm apnda, daire, altgen veya gen gibi deiik kesitlere sahiptir. Sz konusu kalemler genel kullanm alanna sahip olup yaygn ekilde okullar ve ofislerde kullanlmaktadr.

(3) Yerli retim dal tarafndan imal edilen kurun kalemler ve kurun boya kalemleri ile soruturma konusu lke meneli kalemlerin benzer rn olduu tespiti mevcut nleme esas soruturmada yaplmtr. Soruturma srecinde de gerek yerli retim dal tarafndan retilen gerekse soruturma konusu lkeden ithal edilen nleme konu kurun kalemler ve kurun boya kalemlerinin ilevsel ve fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn alglamas ve birbirini ikame edebilmeleri asndan benzer rn olma durumunu ortadan kaldracak ynde bir tespitte bulunulmamtr.

(4) Bu nedenle, HC meneli soruturma konusu rnler ile yerli retim dal tarafndan imal edilen kurun kalemler ve kurun boya kalemlerinin benzer rnler olduu tespiti geerliliini korumaktadr.

NC BLM

Dampingin Devam ve Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu sre iinde dampingin devam edip etmedii incelenmitir.

(2) Soruturma srasnda yeni damping marj hesaplanmam, esas soruturmada hesaplanm olan damping marj gsterge olarak dikkate alnmtr.

DRDNC BLM

Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, yerli retim dalndaki (YD) zarar durumu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir. thalat verileri incelenirken, 2010-2013/9 aylk (Ocak-Eyll) dnemi dikkate alnmtr.

rnn genel ithalat

MADDE 10 (1) Soruturma konusu rnn Trkiyeye genel ithalat ve nlem konusu lkeden yaplan ithalatnn incelenmesinde TK verileri kullanlmtr. Tablolarda 2010-2013 (Ocak-Eyll) dnemine ilikin veriler, ithalatn geliiminin analizinde kullanlmtr. Buna gre, 2010 ylnda 1.032.237 kg olan soruturma konusu rn genel ithalat, 2011 ylnda 1.158.126 kg, 2012 ylnda 866.542 kg ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde ise 1.168.626 kg seviyesinde gereklemitir.

(2) Bahse konu rnn genel ithalatnn deer baznda 2010 ylnda 7.762.917 ABD Dolar, 2011 ylnda 10.131.223 ABD Dolar, 2012 ylnda 7.551.330 ABD Dolar ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde de 10.031.417 ABD Dolar dzeyinde gerekletii grlmektedir.

(3) Genel ithalatn birim fiyatlar ise 2010 ylnda 7,52 ABD Dolar/kg, 2011 ylnda 8,75 ABD Dolar/kg, 2012 ylnda 8,71 ABD Dolar/kg ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde de 8,58 ABD Dolar/kg olarak gereklemitir.

rnn soruturma konusu lkeden ithalat ve birim fiyat

MADDE 11 (1) 2010-2013 (Ocak-Eyll) dneminde HCden nlem konusu rn ithalat miktar baznda 2010 ylnda 147.109 kg, 2011 ylnda 133.325 kg, 2012 ylnda 108.026 kg ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde de 90.772 kg olmutur. Gerekleen ithalatn deeri ise 2010 ylnda 1.250.240 ABD dolar, 2011 ylnda 1.368.635 ABD dolar, 2012 ylnda 905.470 ABD dolar ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde de 1.040.200 ABD dolar seviyesinde gereklemitir.

(2) HCden yaplan ithalatn birim fiyat ise 2010 ylnda 8,50 ABD dolar/kg, 2011 ylnda 10,27 ABD dolar/kg, 2012 ylnda 8,38 ABD dolar/kg ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde de 11,46 ABD Dolar/kg olarak gereklemitir.

(3) HC kaynakl ithalatn toplam ithalat iindeki pay ise 2010 ylnda % 14,25, 2011 ylnda % 11,51, 2012 ylnda % 12,47 ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde de %7,77 seviyesindedir.

nlem konusu ithalatn pazar pay

MADDE 12 (1) Soruturma konusu rnn yurt ii tketimi, yerli retim dalnn yurt ii satlar ile soruturma konusu rnn genel ithalatnn toplanmas suretiyle hesaplanmtr.

(2) Bu veriler erevesinde Trkiye benzer mal tketimi endeks deeri 2010 yl iin 100 olarak alndnda 2011 ylnda 106, 2012 ylnda 92, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 115 ve yllklandrlm 2013 endeks deeri ise 153e ykselmitir. YDn pazar pay ise 2010 ylnda % 55,25, 2011 ylnda %52,57, 2012 ylnda % 58,96 ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde ise % 55,89 olarak gereklemitir.

(3) HCnin benzer mal tketim pazar pay 2010 ylnda 100 iken 2011 ylnda 86, 2012 ylnda 80 ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 54 iken yllklandrlm 2013 yl pazar pay ise 72 olarak gereklemitir.

nlem konusu ithalatn yerli retim dalnn i piyasa fiyatlar zerindeki etkisi

MADDE 13 (1) HCden gerekletirilen ithalatn yerli retim dalnn fiyatlar zerinde yaratt etkiler fiyat krlmas ve fiyat basks hesaplar yaplarak incelenmitir.

(2) Fiyat krlmas hesabnda, nlem konusu lkeden gerekletirilen ithalatn CIF bedeline % 2,7 gmrk vergisi ile % 5 orannda gmrkleme masraf eklenerek soruturma konusu rnn Trkiye piyasasna giri fiyat bulunmutur. Dampinge kar nlemin sz konusu olmad bir ortamda HC meneli rnn Trkiye pazarna giri fiyatnn hangi dzeyde olacana ilikin deerlendirmeyi mmkn klmak amacyla anlan fiyata dampinge kar nlem eklenmemitir. Bu ekilde elde edilen fiyat yerli retim dalnn yllk ortalama yurt ii sat fiyatlar ile mukayese edilerek soruturma konusu lkenin ihra fiyatnn yerli retim dal arlkl i sat birim fiyatlarn hangi oranda krd tespit edilmitir. Buna gre, HC meneli soruturma konusu rnn Trkiye piyasasna giri fiyatlarnn yerli retim dalnn yurt ii sat fiyatlarn 2010 ylnda nispi olarak % 190, 2011 ylnda % 132, 2012 ylnda % 220 ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde de % 90; mutlak olarak 2010 ylnda 16,16 ABD Dolar/kg, 2011 ylnda 13,55 ABD Dolar/kg, 2012 ylnda 18,40 ABD Dolar/kg ve 2013 ylnn dokuz aylk dneminde de 10,37 ABD Dolar/kg orannda krd tespit edilmitir.

(3) Fiyat basks, dampingli ithalat fiyatlarnn Trkiye piyasasnda YDn olmas gereken sat fiyatnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gstermektedir. Buna gre, incelenen dnemde HC meneli soruturma konusu rnn yerli reticinin birim fiyatlar zerinde yaratt bask dzeyi 2010 ylnda % 104 iken 2011 ylnda % 45, 2012 ylnda % 86 ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde de % -3 olarak gereklemitir.

BENC BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 14 (1) Yerli retim dal ekonomik gstergelerinin deerlendirilmesinde ikyeti yerli reticilerin verileri kullanlmtr. Eilimlerin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki veriler iin yllk ortalama retici Fiyat Endeksi (FE) kullanlarak enflasyondan arndrlm reel deerler esas alnm ve veriler 2010 yl=100 olacak ekilde endekslenmitir.

(2) Bavurunun yapld tarih itibariyle yerli retim dalnn verileri 2013 ylnn ilk dokuz ayn kapsadndan, salkl bir deerlendirme yaplabilmesini temin etmek iin bu yla ilikin veriler yllklandrlarak tam yla tamamlanmtr. Buna gre;

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO)

1) YDn ilgili rnde 2010 ylnda 100 olan retim miktar endeksi 2011 ylnda 115, 2012de 102, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 98 ve yllklandrlm 131 dzeyindedir.

2) Bu dnemde yerli reticilerin kapasite kullanm oranlar 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 108, 2012 ylnda 95 iken 2013 ylnda 123e ykselmitir.

b) Yurt ii satlar ve ihracat

1) YDn ilgili rnde 2010 ylnda 100 olan yurt ii sat miktar endeksi, 2011 ylnda 101, 2012 ylnda 98 seviyesinde iken 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 116 ve yllklandrlm 155 dzeyindedir.

2) Ayn dnemde yurt ii sat hslat reel olarak incelendiinde 2010 ylnda 100 olan endeksin 2011 ylnda 98, 2012 ylnda 108 seviyesinde iken 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 114 ve yllklandrlm 153 dzeyindedir.

3) Yurt ii satlarn birim fiyat endeksi ise 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 97, 2012 ylnda 110, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 99dur.

4) Dnem itibariyle YDn yurt d satlar ise miktar baznda 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 94, 2012 ylnda 86 iken 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 70 ve yllklandrlm 93 dzeyindedir.

5) hracatn deer baznda geliimi ise 2010 yl 100 alndnda, 2011 ylnda 107 ve 2012 ylnda 113 iken 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 95 ve yllklandrlm 127 dzeyindedir.

6) Yurtd satlarn birim fiyat endeksi ise 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 114, 2012 ylnda 131, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 137dir.

c) Stoklar

1) YDn ilgili rndeki stok verileri incelendiinde endeks deerinin miktar baznda 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 126, 2012 ylnda 163, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 157 ve yllklandrlm olarak 210 seviyesinde seyrettii grlmektedir.

2) Bu dnemde stok evrim hzlar ise 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 71, 2012 ylnda 50, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 56 ve yllklandrlm 75tir.

) stihdam

1) YDn ilgili rndeki alan toplam ii says endeksi 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 111, 2012 ylnda 136 ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 136 seviyesindedir.

d) cretler

1) YDn ilgili rn retiminde alan iilerinin aylk giydirilmi brt cret endeksi 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 92, 2012 ylnda 99, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 89dur.

e) Verimlilik

1) YDn ilgili rn retiminde alan ii bana verimlilik endeksi 2010 yl 100 alndnda, 2011 ylnda 164, 2012 ylnda 159, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde 92dir.

f) Maliyetler ve krllk

1) YDn ilgili rnde arlkl ortalama birim ticari maliyet endeksi 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 98, 2012 ylnda 120 ve 2013 (Ocak-Eyll) dneminde ise 100 olarak gereklemitir.

2) YDn ilgili rnde ticari maliyetleri ve ortalama yurt ii sat fiyatlar dikkate alnarak hesaplanan yurt ii rn birim krllk endeksi 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 96, 2012 ylnda 95, 2013 (Ocak-Eyll) dneminde ise 93 dzeyindedir.

g) Nakit ak

1) YDn ilgili rn satlar ile yaratt nakit ak endeksi 2010 baz yln izleyen 2011 ylnda 102, 2012 ylnda 94 iken 2013 (Ocak-Eyll) dneminde ise 123 olarak gereklemitir.

) Byme

1) YDn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif bykl 2010 yl 100 alndnda reel olarak 2011 ylnda 111 iken, takip eden 2012 ylnda 137 olarak gereklemitir. 2013 (Ocak-Eyll) dneminde ise 288 dzeyindedir.

h) Sermaye ve yatrmlar artrma yetenei

1) YDn sermaye artrma yeteneini grebilmek amacyla yerli retim dalnn btn faaliyetlerinde kullanlan z sermayesinin geliimi incelenmitir. Buna gre, 2010 yl 100 alndnda 2011 ylnda 110 olan z sermaye endeksi, 2012 ylnda 122ye ykselmitir. 2013 (Ocak-Eyll) endeks deeri 182 seviyesindedir.

) Yatrmlarn seyri

1) YDn yapm olduu tevsi yatrmlar 2010 yl 100 iken 2011 ylnda 49a, 2012 ylnda 39a gerilemitir. 2013 (Ocak-Eyll) endeks deeri 82dir.

2) ncelenen dnemde ikyeti yerli reticilerden sadece Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A..nin yenileme yatrm yapm olduu grlmektedir. Buna gre 2010 ylnda 100 olan endeks 2011de 135, 2012de 301 ve 2013 ylnn ilk dokuz aylk dneminde de 204 olarak gereklemitir.

ALTINCI BLM

Dampingin ve Zararn Devam veya Yeniden Oluma htimali

Genel aklamalar

MADDE 15 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi hkmleri gereince, bu blmde nlemin sona ermesi halinde damping ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad deerlendirilmitir.

Soruturmaya konu lkedeki yerleik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 16 (1) HCnin soruturma konusu rndeki retim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti Uluslararas Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verilerine dayanlarak drtl GTP temelinde incelenmitir. Buna gre;

a) 2012 yl itibariyle soruturma konusu rnde %58lik pazar pay ile dnyann en byk ihracats olan HCnin ihracat miktar baznda 2010 ylnda 133.647.000 kg iken 2011 ylnda 127.558.000 kg ve 2012 ylnda da 125.081.000 kg olarak gereklemitir.

b) Sz konusu ihracatn deer baznda ise 2010 ylnda 399.188.000 ABD Dolar, 2011 ylnda 464.839.000 ABD Dolar ve 2012 ylnda da 472.212.000 ABD Dolar olarak gerekletii grlmektedir.

c) Gerekleen bu ihracatn birim fiyatlar ise 2010 ylnda 2,99 ABD Dolar/kg (dnya ortalamas 8,43 ABD Dolar/kg), 2011 ylnda 3,64 ABD Dolar/kg (dnya ortalamas 8,27 ABD Dolar/kg) ve 2012 ylnda da 3,78 ABD Dolar/kg (dnya ortalamas 8,88 ABD Dolar/kg) dzeyindedir. HCnin ikyet konusu rndeki ihra birim fiyatlar dnya ortalamasnn nemli lde altnda seyretmektedir.

(2) Yine Japon Yaz Gereleri reticileri Birlii (JWIMA-Japan Writing Instruments Manufacturers Association)nin Aralk 2012 Raporunda belirtildii zere HCnin ikayet konusu rn ihracat (yalnzca kurun kalem ve kurun boyama kalemleri);

a) Miktar baznda 2009 ylnda 56.123.000 kg iken 2010 ylnda 71.013.000 kg ve 2011 ylnda da 68.861.000 kg dzeyindedir.

b) Yine ayn dnemde gerekleen ihracatn deer bazndaki geliimi ise, 2009 ylnda 217.364.000 ABD Dolar iken 2010 ylnda 289.402.000 ABD Dolar ve 2011 ylnda da 342.017.000 ABD Dolar seviyesine ykselmitir.

c) Bu dnemde birim fiyatlar ise 2009 ylnda 3,87 ABD Dolar/kg, 2010 ylnda 4,08 ABD Dolar/kg ve 2011 ylnda da 4,97 ABD Dolar/kg olarak gereklemitir.

Soruturmaya konu lkenin belirli lke pazarlarndaki durumu

MADDE 17 (1) AB Pazara Giri Veri Tabanndan (EU Market Access Database) yararlanlarak, HCnin AB-27ye soruturma konusu rn ihracatna ilikin veriler incelenmitir. Buna gre;

a) HCnin AB-27ye soruturma konusu toplam rn ihracat miktar baznda 2010 ylnda 21.085.200 kg, 2011 ylnda 18.352.400 kg ve 2012 ylnda da 16.494.800; deer baznda ise 2010 ylnda 79.587.560 Avro, 2011 ylnda 78.145.940 Avro ve 2012 ylnda 82.656.030 Avro dzeyinde gereklemitir. Yaplan bu ihracatn birim fiyat ise 2010 ylnda 3,77 Avro/kg, 2011 ylnda 4,26 Avro/kg ve 2012 ylnda 5,01 Avro/kg olmutur.

(2) JWIMA nn Aralk 2012 Raporuna gre HCnin blgesel temelde soruturmaya konu rn ihracat;

a) Asya blgesi iin deer baznda 2009 ylnda 72.158.000 ABD Dolar, 2010 ylnda 95.276.000 ABD Dolar ve 2011 ylnda da 113.056.000 ABD Dolar olarak gerekleirken birim fiyatlar yllar itibariyle 3,78-4,09 ve 5,08 ABD Dolar/kg dzeyinde seyretmitir.

b) Orta ve Gney Amerikaya yaplan ihracatn deer baznda karl ise 2009 ylnda 21.937.000 ABD Dolar, 2010 ylnda 30.377.000 ABD Dolar ve 2011 ylnda da 43.773.000 ABD Dolar iken birim fiyatlar da 3,59-3,85 ve 4,23 ABD Dolar/kg seviyesinde gereklemitir.

c) Ayn dnemde Kuzey Amerikaya yaplan ihracatn deeri 2009 ylnda 42.212.000 ABD Dolar, 2010 ylnda 59.418.000 ABD Dolar ve 2011 ylnda da 68.466.00 ABD Dolar iken gerekleen ihracatn birim fiyatlar ise 4,11 ABD Dolar/kg, 2010 ylnda 4,38 ABD Dolar/kg ve 2011 ise 5,14 ABD Dolar/kg olarak gereklemitir.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 18 (1) Trkiye, gen nfusu, kre-anaokulu saysndaki art ve 4+4+4 eitim sisteminin de etkisiyle soruturma konusu rnde nemli bir pazar olma zelliini muhafaza ederken tketicinin tercihleri de kaliteli, uluslararas standartlarda ve uygun fiyatl rnlere ynelmektedir. TK verilerine gre 2012-2013 eitim retim ylnda ilk ve ortaretim toplam renci says 13.886.868 iken her yl doan bebek says ise 1.279.864 (2012 verilerine gre)tr. Bu erevede Trkiye pazarnn soruturma konusu rnde daha uzun yllar nemini koruyaca aktr.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 19 (1) Grafitin yaz gereci olarak kullanlmas ve basit haliyle grafitli kurun kalemin ortaya k 16 nc yzyln sonlarna kadar uzanmakla birlikte o gnden bu yana her ne kadar teknolojide yaanan gelimeler kalem retiminde de verimlilii, kaliteyi ve eitlilii arttrsa da kurun kalem ve kurun boyama kalemi retim srecinde anlaml bir deiiklik olmamtr.

(2) Gnmzde, kresel anlamda kurun kalem ve kurun boyama kalemleri retiminde kalite, basite, kullanlan hammaddenin kalitesi ve retim sreci ile doru orantldr. Bu balamda, soruturma konusu rnn yerli reticileri olan Adel Kalemcilik ile Fatih Kalem gerek hammadde temininde gerekse retim srecinde uluslararas standartlar yakndan takip ve tatbik ederken i pazarda tketiciye piyasa fiyatlarnda rn arz etmektedir.

(3) te yandan, HCli firmalarca retilen soruturma konusu rnler ise yerli reticilerce retilen rnlere kyasla dk kaliteli olmakla birlikte grsel ekicilii yksek ve fakat dk fiyatla pazara sunulduundan tketicinin algsn etkilemekte ve satn alma davrann deitirmektedir. Tketicinin HCli dk kaliteli rnlere ynelik talebini etkileyen temel unsur zetle, uygulanan fiyat politikasdr.

Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar

MADDE 20 (1) Mevcut nleme esas tekil eden soruturma esnasnda tespit edilen damping marj, HCli firmalarn nlemin yrrlkten kalkmas halindeki muhtemel davranlarn yanstacak nemli bir gsterge nitelii tadndan dikkate alnmtr. Buna gre, esas soruturma srasnda HCde yerleik retici-ihracat firmalar iin tespit edilen damping marj CIF bedelin % 180i oranndadr.

nc lkelerden ithalat

MADDE 21 (1) 20102013 (Ocak-Eyll) dnemde nc lkelerden yaplan ithalat incelendiinde, 2010 ylnda 885.128 kg olan ithalat 2011 ylnda 1.024.801 kg, 2012 ylnda 758.516 kg ve 2013 (Ocak-Eyll) dnemde 1.077.854 kg olarak gereklemitir. Sz konusu ithalatn birim fiyatlar ise 2010 ylnda 7,36 ABD Dolar/kg iken 2011 ylnda 8,55 ABD Dolar/kg, 2012 ylnda 8,76 ABD Dolar/kg ve 2013 (Ocak-Eyll) dnemde ise 8,34 ABD Dolar/kg seviyesinde gereklemitir.

(2) nc lkelerden yaplan ithalatn pazar pay ise 2010 ylnda %38,37 iken 2011 ylnda %41,97, 2012 ylnda %35,93 ve 2013 (Ocak-Eyll) dnemde ise %55,89 olarak gereklemitir.

Deerlendirme

MADDE 22 (1) Uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmi olup nlemin ortadan kalkmas durumunda;

a) Fiyat krlmas ve fiyat basksnn artarak devam edecei,

b) Soruturma konusu lkenin Trkiyeye ynlendirebilecek ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin varl,

c) nlem konusu lkedeki retici-ihracatlarn Trkiye pazarn yakndan tanmalar ve datm kanallarna kolay ve hzl biimde nfuz edebilecek durumda olmalar,

gerekeleriyle mevcut nlemin ortadan kalkmas durumunda dampingli ithalatn ve zararn yeniden meydana gelmesine yol amasnn muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

YEDNC BLM

Sonu

Karar

MADDE 23 (1) Soruturma sonucunda, meri nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile soruturma konusu rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin aada belirtilen ekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

GTP

Madde smi

Mene lke

Dampinge Kar nlem

9609.10

Kurun Kalemler ve Kurun Boyama Kalemleri

in Halk Cumhuriyeti

3,16 ABD Dolar (144 Adet)

 

Uygulama

MADDE 24 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karlarnda gsterilen oranda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.