9 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29083

YNETMELK

Mill Savunma Bakanl ve Maliye Bakanlndan:

YABANCI LKE VE KURULULARA YAPILACAK SAVUNMA VE GVENLK

AMALI HBE VE YARDIM DEMELERNE LKN ESASLAR HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/11/2010 tarihli ve 27755 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yabanc lke ve Kurululara Yaplacak Savunma ve Gvenlik Amal Hibe ve Yardm demelerine likin Esaslar Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

d) Yardm faaliyeti: Yabanc lke ve kurululara yaplacak nakdi veya ayni hibe ve yardm kapsamnda mal ve hizmet alm ile yapm ilerini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Yardm faaliyetlerinin baka kamu kurumlar araclyla yrtlmesine karar verilmesi halinde Milli Savunma Bakanl btesinde yer alan denek, ilgili yl Merkezi Ynetim Bte Kanunundaki hkmler erevesinde bu kurumlara aktarma veya tahakkuk ilemiyle transfer edilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) Nakdi hibe ve yardmlar, anlama hkmlerinde belirtilmesi halinde, hibe ve yardm yaplan lkenin Trkiyeden tedarik edecekleri mal, hizmet ve yurtdnda gerekletirilecek yapm ilerinin bedeli ile bu yapm ilerine ilikin Trkiyenin yan sra ilgili lke veya nc lkeden tedarik edecekleri mal ve hizmet bedelinin bir ksmnn veya tamamnn karlanmas maksadyla da kullanlabilir.

(4) Yardm faaliyetlerinin baka kamu kurumlar araclyla yrtld durumlarda;

a) Tm ilemler, kaynan transfer edildii kurumun mevzuatna gre ve ilgili lkeyle yaplan anlama kapsamnda yrtlr,

b) demelere ait bilgi ve belgeler ilgili kurum tarafndan muhafaza edilir,

c) Aktarlan kaynan kullanm durumu yardm faaliyeti tamamlanana kadar alt aylk periyotlarla Milli Savunma Bakanlna bildirilir,

) Yardm faaliyetlerinin tamamlanmasn mteakip artan kaynak, genel bteye gelir kaydedilmek zere Milli Savunma Bakanl merkez muhasebe birimi hesabna aktarlr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Milli Savunma Bakan ve Maliye Bakan birlikte yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/11/2010

27755