7 Austos 2014 Tarihli ve 29081 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

MLLETLERARASI ANDLAMALAR

2014/6664   Trkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birlii Katlm ncesi Yardm Arac Vakf Fonunun Yneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararas mar ve Kalknma Bankas Arasndaki 30Mays 2014 Tarihli Hibe Anlamas (Enerji Sektr Program - Faz 1 Projesi)nn Onaylanmas Hakknda Karar

2014/6665   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Grcistan Hkmeti Arasnda Ariv Alannda birlii Protokolnn Onaylanmas Hakknda Karar

2014/6687   Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Macaristan Hkmeti Arasnda 2014-2016 Yllarna likin Kltr Alannda birlii Programnn Onaylanmas Hakknda Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6596   380 kV Ordu-Readiye Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6616   Balkesir linde Tesis Edilecek Kapda Rzgr Enerji Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6621   Manisa linde Tesis Edilecek Kuyucak Rzgr Enerjisi Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6624   Siirt linde Tesis Edilecek etin Baraj ve Hidroelektrik Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6629   154 kV amlyayla Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6631   154 kV Alanba-Yeni Tortum 380 Enerji letim Hatt Projesi Kapsamnda Baz Tanmazlarn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

2014/6657   Mula linde Tesis Edilecek Akyar Rzgr Enerjisi Santralinin Yapm Amacyla Baz Tanmazlarn Hazine Adna Tescil Edilmek zere Maliye Bakanl Tarafndan Acele Kamulatrlmas Hakknda Karar

 

ATAMA KARARLARI

Mill Savunma ile ileri Bakanlklarna Ait Atama Kararlar

 

YNETMELKLER

2014/6668    Merkezi Kayt Kuruluunun Kurulu, Faaliyet, alma ve Denetim Esaslar Hakknda Ynetmeliin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Ynetmelik

Milli Eitim Bakanl Genlik ve zcilik Eitim Tesisleri Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Ynetmelik

Milli Eitim Bakanl zcilik Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Ynetmelik

Uzman Erba Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

Merkezi Kayt Kuruluunun Kurulu, Faaliyet, alma ve Denetim Esaslar Hakknda Ynetmelik

Abant zzet Baysal niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii

 

TEBLLER

2014 Yl Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasna Dair Tebli

2014-2015 Eitim ve retim Ylnda Organize Sanayi Blgelerindeki zel Mesleki ve Teknik Eitim Okullarnda renim Gren renciler in Eitim ve retim Destei Verilmesine likin Tebli

2014-2015 Eitim ve retim Ylnda zel Okullarda renim Gren renciler in Eitim ve retim Destei Verilmesine likin Tebli

Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 426)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No: 437)

Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 347)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No: 438)

Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 333)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No: 439)

Kaydiletirilen Sermaye Piyasas Aralarna likin Kaytlarn Tutulmasnn Usul ve Esaslar Hakknda Tebli (II-13.1)

zelletirme Yksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/68 Sayl Karar

zelletirme daresi Bakanlnn 5/8/2014 Tarihli ve 2014/B-K-52 Sayl Karar

 

YARGI BLM

 

YKSEK SEM KURULU KARARI

Yksek Seim Kurulunun 5/8/2014 Tarihli ve 3540 Sayl Karar

 

LNLAR

a - Yarg lnlar

b - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

c - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri