6 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29080

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

PGM PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/23)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2543 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Altunizade Mah. F. Kerim Gökay Cad. Erdem Sok. A Blok No:10 D:3 Üsküdar İstanbul/ TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd.  Şirketi, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde  (97/23/AT) yer alan;

a) AT Tip incelemesi (Modül B),

b) AT Tasarım incelemesi (Modül B1),

c) AT Tipe uygunluk muayenesi (Modül C1),

ç) AT Ürün doğrulaması (Modül F),

d) AT Birim doğrulaması (Modül G),

kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.