6 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29080

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2006 tarihli ve 26170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/5/2006

26170