6 Austos 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29080

YNETMELK

Trkiye Kurumundan:

KAMU KURUM VE KURULULARINA ESK HKML VEYA TERRLE

MCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK EKLDE YARALANANLARIN

OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Kurum ve Kurulularna Eski Hkml veya Terrle Mcadelede Malul Saylmayacak ekilde Yaralananlarn i Olarak Alnmasnda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde geen asker hastanelerce kendilerine verilen salk kurulu raporu ibaresi salk raporu ve belgelendirilenleri ibaresi belgelendirenleri, eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan il veya ube mdrlnden ibaresi il mdrl veya hizmet merkezinden, birinci ve ikinci fkralarnda yer alan il veya ube mdrl ibareleri il mdrl veya hizmet merkezi eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/9/2009

27354

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

26/10/2009

27388

2-

3/4/2012

28253

3-

6/12/2012

28489