6 Austos 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29080

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

YURTNDE E YERLETRME HZMETLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yurtiinde e Yerletirme Hizmetleri Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan l/ube Mdrlklerini ibaresi l Mdrlkleri ve Hizmet Merkezlerini, ayn fkrann (g) bendinde yer alan askeri hastanelerce kendilerine verilen salk kurulu raporu ibaresi salk raporu ve belgelendirilenleri. ibaresi belgelendirenleri, eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan askeri hastanelerce kendilerine verilen Salk Kurulu Raporu ibaresi Salk Raporu eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kurum, zel sektr ivereninin engelli talep tarihinden itibaren en ge on gn iinde, bavuranlardan nitelikleri uygun engellileri durumlarn ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte iverenle grtrr. veren bu grmeden itibaren engelli an, en ge on be gn iinde, Kurum tarafndan grtrlenler ya da Kurum portalnda kaytl dier engelli i arayanlar bizzat seerek veya kendi imkanlaryla temin edecei engelliler arasndan karlar. e alnanlar ve alnmayanlar, alnmay nedenlerini de belirterek Kuruma bildirir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Engelli, eski hkml veya terrle mcadelede malul saylmayacak ekilde yaralanan ibaresi Engelli ve eski hkml eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/4/2009

27210

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

10/4/2010

27548

2-

6/12/2012

28489

3-

2/8/2013

28726