6 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29080

TÜZÜK

Karar Sayısı : 2014/6662

Ekli “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 24/4/2014 tarihli ve 80446 sayılı yazısı üzerine, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                             E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                  V. EROĞLU                                               F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                          A. DAVUTOĞLU                                  N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                           L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 ‒ 23/8/2006 tarih ve 2006/10894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 2 ‒ Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.