26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Kara Sınır Kapılarında

               Dezenfeksiyon İşlemi

 

GENELGE

2014/13

Ülkemiz ile sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkışların güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlendiği, 24 Mart 2006 tarihli ve 26118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesinin “D. Dezenfeksiyon” bölümünün 1’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

“1. Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi için, ihtiyaç duyulacak ülkeler kapsamında ve gerekli görülecek süreler içerisinde yurdumuza giriş yapan kara taşıtlarına dezenfeksiyon işlemi yapılabilecektir.”

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  Başbakan