24 Temmuz 2014 Tarihli ve 29070 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6691       Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Ait Afşin-Elbistan (B) Termik Santraline Kömür Sağlayan Afşin-Elbistan Kömür Havzası Çöllolar Kömür İşletmesi İşyeri ile 4/12/1984 Tarihli ve 3096 Sayılı Kanun Uyarınca İmtiyaz Hakkı Sözleşmesiyle İşletme Hakkı Devredilen Çayırhan Termik Santraline Kömür Sağlayan Çayırhan Kömür İşletmesi İşyerinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Tarafından Alınmış Bulunan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—   İstanbul Üniversitesi Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği