24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başarısız olan ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenci, en alt dönem derslerden başlamak şartıyla bulunduğu dönemin derslerine kayıt olur, kayıt olacağı derslerin toplamı devam mecburiyeti olan derslerde çakışmamak kaydıyla 45 krediyi aşamaz.

(4) Lisans öğrencisi, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış olmak ve 3.00 veya üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak şartıyla bir üst sınıfın derslerine kayıt olabilir, ancak kayıt olacağı derslerin kredi toplamı devam mecburiyeti olan derslerde çakışmamak koşuluyla 45 krediyi aşamaz.

(5) Son iki döneminde kayıt olacağı derslerle alması gereken tüm derslerini tamamlayıp mezun olabilecek öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla her bir dönem 45 krediye ilaveten 1 dersten fazla alamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2011

28013

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/11/2011

28123

2-

26/1/2012

28185

3-

6/8/2012

28376

4-

18/8/2013

28739