24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri ve Üst Disiplin Amirleri Listesinde yer alan (B) ve (Ç) cetvelleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2013

28779

 

 

“B) TAŞRA TEŞKİLATI

 

1-

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Vali 

Müsteşar

b)

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Vali

c)

Şube Müdürü, Müdür (Ö)

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

ç)

Diğer Personel

 Şube Müdürü

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

”

 

“Ç) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

 

1-

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ İLE TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü

Müsteşar

b)

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü

Müsteşar

c)

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü

ç)

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür Yardımcısı, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü

d)

Müdürlüklerdeki Diğer Personel

İlgili Müdür Yardımcısı

İlgili Müdür

”