24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2009/19)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/28)

MADDE 1 – 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’in 1 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),

b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),

c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),

ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),

d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),

e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),

f) Asansör Güvenlik Aksamları İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK VIII)

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2009

27406

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/4/2010

27561

2-

24/9/2010

27709

3-

27/7/2012

28366

4-

7/8/2013

28731

5-

5/3/2014

28932