24 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29070

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir öğrenci yarıyıl/yılda alınan bir dersin teorik saatlerinin %70’ine, uygulama, laboratuvar ve atölye çalışmalarının %80’ine, Dil Hazırlık Sınıflarında ise teorik saatlerinin %80’ine devam etmek zorundadır.  Aksi halde ilgili derse devam etmemiş sayılır, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. Bu sınavlara girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teorik derslerin Dil Hazırlık Sınıflarında %80’ine, diğerlerinde %70’ine, uygulama/laboratuvarın %80’ine katılmış,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yabancı dille eğitim veren hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden, her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite tarafından bir muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarı için, öğrencinin hazırlık sınıfı muafiyet sınavından 65, ortak zorunlu yabancı dil dersi ve muafiyet sınavı yapılan diğer derslerden ise 60 alması zorunludur. Bu sınavlarda başarılı olunması durumunda alınan notlar öğrencinin karnesine (M) muaf olarak işlenir. Başarısız olunması durumunda alınan notun herhangi bir hükmü yoktur ve öğrencinin karnesine işlenmez.

(2) Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce yeterlik ve düzey belirleme sınavına girerler. Bu sınavda 65 ve üstü başarı gösterenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur. Bu puanın altında not alanlardan puan aralığı 0-30 olanlar A1.1 başlangıç, 31-49 olanlar A1.2 başlangıç orta, 50-64 olanlar ise A2 orta düzey gruba yerleştirilir.

(3) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Üniversiteler arası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 65 ve üzeri veya geçer puan aldığını belgeleyenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden, 50 ve üzeri veya geçer puan aldığını belgeleyenler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2012

28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2013

28563

2-

11/4/2013

28615

3-

24/6/2014

29040