23 Temmuz 2014 Tarihli ve 29069 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2014/6506    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6582    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2014/6579    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

2014/6589     Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—   Gazze Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/64 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/65 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/7/2014 Tarihli ve 3327 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri