22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

S & Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2009/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/27)

MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’in 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde 1 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2014/27)’in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü 60 iş günü askıya alınmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2009

27348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/9/2010

27709

2-

15/6/2012

28324

3-

17/8/2012

28387