22 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi, (c) bendinin (4) numaralı alt bendi ve (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en az 40 puan almış olması ya da Üniversitenin ilgili enstitüsünce yapılacak dil sınavından en az 50 puan almış olması”

“4) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en az 55 puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması”

“4) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en az 55 puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması”

“2) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dillerin birinden merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2013

28724

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2014

29039