19 Temmuz 2014 Tarihli ve 29065 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Dumlupınar Üniversitesi Organ Nakli ve Yapay Organ Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/21)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/7/2014 Tarihli ve 5951 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 18/7/2014 Tarihli ve 3377 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri