16 Temmuz 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29062

KANUN

TERRN SONA ERDRLMES VE TOPLUMSAL BTNLEMENN

GLENDRLMESNE DAR KANUN

Kanun No. 6551 Kabul Tarihi: 10/7/2014

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac, terrn sona erdirilmesi ve toplumsal btnlemenin glendirilmesi iin yrtlen zm srecine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Uygulama, izleme ve koordinasyon

MADDE 2 (1) Hkmet, zm sreci kapsamnda aadaki hususlarda gerekli almalar yrtr.

a) Terrn sona erdirilmesi ve toplumsal btnlemenin glendirilmesine ynelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kltr, insan haklar, gvenlik ve silahszlandrma alanlarnda ve bunlarla balantl konularda atlabilecek admlar belirler.

b) Gerekli grlmesi hlinde, yurt iindeki ve yurt dndaki kii, kurum ve kurulularla temas, diyalog, grme ve benzeri almalar yaplmasna karar verir ve bu almalar gerekletirecek kii, kurum veya kurulular grevlendirir.

c) Silah brakan rgt mensuplarnn eve dnleri ile sosyal yaama katlm ve uyumlarnn temini iin gerekli tedbirleri alr.

) Bu Kanun kapsamnda yaplan almalar ile alnan tedbirlere ilikin kamuoyunun doru ve zamannda bilgilendirilmesini salar.

d) Alnan tedbirlere ilikin uygulama sonularn izler ve ilgili kurum ve kurulular arasnda koordinasyonu salar.

e) Gerekli mevzuat almalarn yapar.

Yetki ve sekretarya

MADDE 3 (1) Bakanlar Kurulu, zm srecine ilikin gerekli kararlar almaya yetkilidir.

(2) zm sreci kapsamnda yaplan almalarn koordinasyonu ve sekretarya hizmetleri Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearl tarafndan yrtlr.

Kararlar ve yerine getirilmesi

MADDE 4 (1) Bu Kanun kapsamnda verilen grevler, ilgili kamu kurum ve kurulularnca ivedilikle yerine getirilir.

(2) Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri kapsamndaki grevleri yerine getiren kiilerin bu grevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluu domaz.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

15/7/2014