13 Temmuz 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29059

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              11 Temmuz 2014

         69471265-305-5669

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Temmuz 2014 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    11 Temmuz 2014

       68244839-140.03-176-374

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5669 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Temmuz 2014 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI