13 Temmuz 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29059

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              11 Temmuz 2014

         69471265-305-5671

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Gürcistan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze’nin cenaze törenine katılmak üzere; 13 Temmuz 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    11 Temmuz 2014

       68244839-140.03-177-375

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5671 sayılı yazınız.

             Gürcistan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze’nin cenaze törenine katılmak üzere, 13 Temmuz 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI