13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

Sleyman Demirel niversitesinden:

SLEYMAN DEMREL NVERSTES TEKSTL VE EL SANATLARI TASARIM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/3/2010 tarihli ve 27519 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sleyman Demirel niversitesi Tekstil ve El Sanatlar Tasarm Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Mdr, el sanatlar alannda aratrmalar bulunan ve yneticilik deneyimi olan niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Ynetim Kurulu yeleri arasndan bir ya da iki kii mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr yardmcs/yardmclar, Mdrn verdii ileri yapar ve Mdrn bulunmad zamanlarda Mdre veklet eder.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman Demirel niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/3/2010

27519