13 Temmuz 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29059

YNETMELK

Siirt niversitesinden:

SRT NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 5/6/2012 tarihli ve 28134 sayl Resm Gazetede yaymlanan Siirt niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 7 nci maddesine aadaki beinci fkra eklenmitir.

(5) nc yaryldan itibaren n artl dersler hari, kaytl olduu programda bulunduu yaryla kadar almas gereken derslerin tmn alarak baarl olan ayrca genel akademik baar not ortalamalar 80 ve st olan renciler, bir yarylda alabilecei azami ders saatini aamayacak ekilde bir st snftan 2 ders alabilirler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) renciler 60 ile 69 not aralnda gemi olduu dersleri bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasna aykr olmamak kouluyla genel akademik ortalamay ykseltmek iin tekrar alabilirler. Bu durumda dersin tekrar edildii yarylda alnan not geerlidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Rapor ald halde ara snava giren rencilerin girmi olduu snav, Ynetim Kurulu Kararyla iptal edilir ve renci 0 (sfr) alm saylr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) SYM tarafndan yaplan snava girerek, birinci snfa kesin kaydn yaptran renciler, renime balayacaklar eitim-retim ylnn balamasndan itibaren on be gn iinde bavurmalar halinde, daha nce kaytl olduklar dier yksekretim kurumlarndan baarm olduklar derslerden ilgili ynetim kurulu karar ile muaf kabul edilebilir. Bu tarihten sonraki bavurular dikkate alnmaz. Toplamda her 34 kredilik muaf ders iin bir st snfa intibak yaplr. Bu durumda intibak ettirilen sre azami renim sresinden dlr.

(2) Dier yksekretim kurumlarndan ald derslerin notlar okumu olduu niversitenin not geme sistemine gre baarl ise o dersler muaf edilir.

(3) SYM tarafndan yerletirilen rencilerin muaf edilen derslerinin notlar akademik ortalamaya katlmaz.

MADDE 5 Bu Ynetmelik 2014-2015 Eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Siirt niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

5/6/2012

28134

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/11/2012

28468